Finansowanie/MDM

Partnerem finansowym budowy Osiedla Słonecznego jest Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotułach (www.bs.duszniki.sgb.pl).

Inwestycja jest realizowana w ramach ustawy deweloperskiej. Klienci dokonują wpłat tytułem ceny zakupu domu na rachunek powierniczy zamknięty, administrowany przez Bank. Bank przekazuje środki pieniężne do Dewelopera po zawarciu umowy sprzedaży domu w formie aktu notarialnego. Powyższe rozwiązanie wydatnie zwiększa bezpieczeństwo finansowe Klientów.

Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup domu, również z wykorzystaniem programu MDM.

W zakresie kredytów hipotecznych współpracujemy z BS Duszniki, kontakt:

Agata Perz
e-mail: a.perz@bsduszniki.com
telefon: 61 666 28 52

Ponadto współpracujemy z niezależnymi doradcami kredytowymi, którzy poprzez swoje indywidualne kontakty w bankach komercyjnych są w stanie wypracować indywidualne rozwiązania kredytowe dla każdego.

Budowane przez nas domy spełniają kryteria programu MDM.

Inwestor

F.B.I. FILAR Zenon Augustyn
ul. Pasieczna 2
64-530 Kaźmierz

Kontakt

605 206 016

605 850 479

602 212 452

biuro@slonecznekazmierz.pl