Nanotechnologia

Budowane przez nas domy z wykorzystaniem nanotechnologi charakteryzują się następującą specyfikacją techniczną:

 • fundament betonowy, tradycyjny,
 • dom jednopoziomowy,
 • konstrukcja domu szkieletowa drewniana, na bazie szwedzkiej technologii, współczynnik 0,107; szkielet konstrukcyjny tworzy komory grodziowe, które zapewnią równomierne rozmieszczenie wewnętrznych dociepleń budynku, wypełnienie wełna,
 • wewnątrz budynku ściana składa się z następujących warstw: folia paroizolacyjna przykrywająca konstrukcję drewnianą budynku, płyta konstrukcyjna MFP lub OSB, płyta gipsowo-kartonowa, tynk gipsowy z siatką z włokna szklanego, dwie warstwy gładzi gipsowej, trzy warstwy farby,
 • na zewnątrz budynku ściana składa się: płyta konstrukcyjna MFP wodo- i ognio- odporna, membrana trójwarstwowa (tzw. wiatroizolacja), warstwa styropianu, siatka i dwie warstwy kleju, grunt, tynk akrylowy baranek,
 • łączna grubość ścian wynosi 31,5 cm,
 • instalacja fotowoltaiczna (panele słoneczne instalowane na dachu), o mocy ok. 4 kW,
 • ogrzewanie systemem mat infrared, które są umieszczone w warstwie podłogi, zasilane prądem elektrycznym, indywidualne sterowanie ogrzewaniem w każdym z pomieszczeń (ogrzewanie strefowe),
 • w oknach zamontowane są automatyczne regulatory wilgotności,
 • brak tradycyjnej kotłowni oraz przyłącza gazowego,
 • dom wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczna, wodna, sanitarna, internetowa, alarmowa,
 • dom jest również podłączony do tradycyjnej sieci energetycznej,
 • konstrukcja dachowa wykonana w technologii kratownicowej z wykorzystaniem przestrzeni strychowej, pokrycie dachu: blacha na rąbek,
 • pełne ogrodzenie z tyłu domu (brak gwarancji), poz-bruk, podjazd,
 • instrukcja (plik PDF),
 • pismo informacyjne COVID-19.

Domy posiadają klasę A1 w stopniu niepalności, to jest taki sam stopień jak budynków murowanych z cegły.

Nowatorskim rozwiązaniem stosowanym w budowanych domach jest system ogrzewania oparty na matach infrared, zasilanych przez energię elektryczną. Maty infrared, emitujące ciepło, umiejscowione są pod podłogami w każdym z pomieszczeń.

Energia elektryczna jest produkowana przez panele fotowoltaiczne (umiejscowione na dachu domu) współpracujące z lokalną siecią energetyczną (system buforowy).

System buforowy - zasady bilansowania prądu elektrycznego w domu.

Energia słoneczna stanowi podstawę bilansu energetycznego domu i zapewnia poza ogrzewaniem również przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię elektryczną na potrzeby własne domu, lecz już przy umiarkowanym nasłonecznieniu produkcja energii jest wyższa niż zapotrzebowanie. Wówczas w ramach OZE nadwyżki energii są przekazywane do zewnętrznej sieci energetycznej i traktowane jako „zapas”. W sytuacji deficytu prądu produkowanego z ogniw fotowoltaicznych (w czasie nocy lub dni o dużym zachmurzeni), brakująca energia pobierana jest z lokalnej sieci energetycznej, w pierwszej kolejności wykorzystując uprzednio przekazane nadwyżki prądu elektrycznego.

Procesy wymiany prądu (bilansowania) odbywają się automatycznie, bezobsługowo, za pomocą urządzenia o nazwie inwerter, który automatycznie zarządza przepływami energii elektrycznej.

Bilans energetyczny domu w dłuższej jednostce czasu jest dodatni w rozumieniu, iż więcej energii elektrycznej jest produkowane przez domową instalację fotowoltaiczną, niż zużywane. W docelowych zamierzeniach funkcjonowania  nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej będą odsprzedawane do ENEA S.A.

Odnawialne Źródła Energii to źródła energii, których wykorzystywanie nie powoduje długotrwałego deficytu, a po jej wykorzystaniu w krótkim czasie źródła te odnawiają się.

Do źródeł odnawialnych zaliczana jest:

 • energia słońca,
 • energia wiatru,
 • energia wody,
 • energia geotermalną,
 • energia biomasy.

Polityka energetyczna Unii Europejskiej nakazuje systematyczny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii ogółem. Wynika to głównie ze zbliżającej się perspektywy wyczerpania tradycyjnych źródeł energii jak węgiel czy ropa.

Również w Polsce (jako w jednym z ostatnich krajów UE) uchwalono ustawę o OZE (Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o Odnawialnych Źródłach Energii), która m.in. dopuszcza komercyjne zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Uchwalona ustawa stwarza realne podstawy do odsprzedaży nadwyżek prądu produkowanych przez instalacje fotowoltaiczne do operatorów energetycznych.

Domy na Osiedlu Słonecznym zostały tak zaprojektowane, aby miały możliwość odsprzedaży nadwyżek prądu. Powoduje to, że domy Osiedla Słonecznego są bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o ich koszty utrzymania.

Stąd koszty eksploatacji domu są niższe, niż domów budowanych w tradycyjnych technologiach i ogrzewanych tradycyjnie. Służy temu również stosowne ocieplenie domu i zabezpieczenie przed nadmierną utratą ciepła.

GWARANCJA

Na wybudowane domy udzielamy 3 letniej gwarancji. Warunki gwarancji określone są w załącznikach do umowy sprzedaży. Ponadto gwarancją objęte są wybrane urządzenia techniczne funkcjonujące w domu:

 • 5 lat - inwerter,
 • 5 lat - inteligentny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej,
 • 10 lat - ogniwa fotowoltaiczne.

 

Inwestor

F.B.I. FILAR Zenon Augustyn
ul. Pasieczna 2
64-530 Kaźmierz

Kontakt

605 206 016

605 850 479

665 211 106

601 348 134

biuro@slonecznekazmierz.pl